Altyapı

Markalaşma ve kurumsallaşma hedefleri, şirketimizin uzun vadede ve küresel pazarlarda rekabet edebilmesi için önemlidir. Kurumsal yönetişim yaklaşımının şirketimizin tamamında sürdürülebilir olmasını sağlamak için bir İK altyapısı oluşturulmuştur.

İnsan kaynakları departmanı, kurumun en değerli birimlerinden biri olduğu için, personel yönetimi ve özlük hakları gibi geleneksel çalışmaların yanı sıra kurumdaki diğer rolleri de artmıştır. İnsan kaynakları departmanı, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda gerekli insan kaynağını sağlayan ve bu hedefler doğrultusunda organizasyon kapasitesini geliştiren bir birim olarak şirketin “stratejik iş ortağı” olarak konumlandırılmıştır.