Değerlerimiz

Rekabetçi ve Verimli

Dünyanın her noktasında, pazar ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda en son teknolojiden faydalanan, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, nitelikli çalışanlara sahip, çevreye duyarlı ve kaliteden ödün vermeden katma değer yaratan bir şirket olmak.

Yenilikçi

Üreticiler ile tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli öğrenme ve gelişim ilkelerine, bilimi rehber alarak ve şirketin faaliyetlerinde teknolojiye dayanarak bu alandaki trendleri takip edip orijinal ve yeni teknolojiler geliştirmek.

Paydaş memnuniyeti

Ulusal ve uluslararası paydaşlarımız için müşteri ve çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket etmek, çalışanlarda aidiyet duygusu ile kurumsal sadakati geliştirmek, üreticiler için güvenilir bir iş ortağı olmak.

Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Etik Değerlere Bağlılık

Faaliyetlerini kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde “yenilikçi, şeffaf, kaliteli, gelişime açık, sorumluluk” ilkeleri, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde yürütmek.