Politikamız - Krcpack Ambalaj | Tek - Çok Katmanlı Esnek Ambalaj

Politikamız

  • Krcpack Ambalaj hedefleri doğrultusunda, nitelikli insan kaynağı ve etkin, stratejik insan kaynakları yönetimine sahibiz.
  • Tüm iş gücü yönetimi sürecinde çözümler sunuyoruz, kurumsal ve bireysel gelişimi destekliyoruz ve ihtiyaçlara göre alternatifler sunuyoruz.
  • Çalışanlarımıza mesleki bilgi ve yeteneklerine göre istihdam koşulları ve gelişim açısından adil ve eşit fırsatlar sunuyoruz
  • Çalışanlarımızın en üst seviyede potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bir iş ortamı sağlıyoruz.
  • Çalışanlarımızın kişiliğine saygı duyuyor ve haklarını koruyoruz.
  • Her alanda tercih edilen ve uzman çalışanları olan bir kurum olmayı hedefliyoruz.
  • Başarılı çalışanlarımızı ödüllendiriyor ve gelişimlerini destekliyoruz.
  • Bu kapsamda kurum bünyesinde uyguladığımız politikalar ile çalışanlarımıza sağlıklı bir yaşam sürmeleri için maddi ve manevi teşvikler sağlıyoruz.