Politikamız

   – Krcpack Ambalaj hedefleri doğrultusunda, nitelikli insan kaynağı ve etkin, stratejik insan kaynakları yönetimine sahibiz.

 

   – Tüm iş gücü yönetimi sürecinde çözümler sunuyoruz, kurumsal ve bireysel gelişimi destekliyoruz ve ihtiyaçlara göre alternatifler sunuyoruz.

 

   – Çalışanlarımıza mesleki bilgi ve yeteneklerine göre istihdam koşulları ve gelişim açısından adil ve eşit fırsatlar sunuyoruz

 

   – Çalışanlarımızın en üst seviyede potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bir iş ortamı sağlıyoruz.

 

   – Çalışanlarımızın kişiliğine saygı duyuyor ve haklarını koruyoruz.

 

   – Her alanda tercih edilen ve uzman çalışanları olan bir kurum olmayı hedefliyoruz.

 

   – Başarılı çalışanlarımızı ödüllendiriyor ve gelişimlerini destekliyoruz.

 

   – Bu kapsamda kurum bünyesinde uyguladığımız politikalar ile çalışanlarımıza sağlıklı bir yaşam sürmeleri için maddi ve manevi teşvikler sağlıyoruz.